Nadační fond Legie 100 Nadační fond Legie 100


Bez rozdílu politické příslušnosti dát všechny síly k upevnění státu, přispívat k vybudování armády v duchu národních a demokratických tradic, usilovat, aby boje politické a kulturní byly vedeny zbraněmi ducha, bez násilí a lží, hájit zájmy legionářů a starat se o jejich sociální problémy.

motto Československé obce legionářské

100 let legií

 


Nadační fond Legie 100

Vznik Nadačního fondu Legie 100 odstartovalo dne 23. srpna 2011 rozhodnutí Předsednictva Republikového výboru Československé obce legionářské, a to hlavně na základě velkého zájmu veřejnosti, jak jednotlivců, tak institucí, která chtěla vyjádřit svou podporu projektu Legie 100 a finančně na jeho rozvíjení se a plnění vytyčených cílů přispět. Po jednohlasném schválení této idey Předsednictvem RV, a vyřízení všech potřebných náležitostí, již nic nebránilo tomu, aby byl Nadační fond Legie 100 dne 12. května 2012 zapsán do nadačního rejstříku a mohl tak zahájit svou existenci.

Hlavním cílem Nadačního fondu Legie 100 je finanční záštita šestiletého projektu Legie 100, která je umožněna nejen díky veřejné sbírce, ale hlavně díky štědrým finančním příspěvkům obdrženým z řad široké veřejnosti na našem sbírkovém účtu Nadačního fondu.

Počínaje letošním rokem, rokem 2014, který je oficiálním zahajujícím rokem projektu Legie 100 a zároveň rokem významného 100. výročí vzniku čs. legií, bychom velmi rádi vyzdvihli nepopiratelné zásluhy československých legionářů o samostatný stát, a především obnovili a dále rozvíjeli legionářského ducha včetně tradice boje za svobodu a demokracii ve vztahu k veřejnosti.

Přidejte se k nám i Vy a aktivně se tak spolupodílejte na tom, aby činy našich předků neupadly v zapomnění.


Projekt Legie 100 zahrnuje

Tiskovou činnost

Cíle

Tiskoviny členěné do několika skupin dle zaměření, rozsahu a odbornosti. Počínaje drobným materiálem formou leporela až po vzpomínky jednotlivých legionářů.

Péči o válečné hroby a pietní místa

Cíle

Rekonstrukce, úprava a údržba stávajících VH, obnova zničených VH a budování nových VH na místech pohřbení legionářů v případech, že bojová situace nedovolila tyto VH postavit v době válečných událostí.

Pietní akty

Cíle

Pietní akty u válečných hrobů a pietních míst legionářů při příležitosti stého výročí jejich bojů za demokracii a svobodu Československa.

Rekonstrukce bitev

Cíle

Rekonstrukce bitev, které sehrály významnou roli při uznání samostatného Československa a při vnímání naší armády spojenci. V neposlední řadě se jedná o bitvy, které probíhaly při obraně hranic mladého státu na přelomu let 1918–1919.

Muzeum československých legií

Cíle

Muzeum československých legií s přednáškovým sálem a obsáhlou legionářskou knihovnou.

Zahraniční poutě

Cíle

Stejně jako tomu bylo v době první republiky, budou pořádány poutě k zahraničním pietním místům.

Celovečerní film

Cíle

Celovečerní film s legionářskou tématikou.

Počítačové hry

Cíle

Pro oslovení mladší generace se jeví počítačová hra jako vhodný způsob vzbuzení zájmu o československé legie, vlastenecké cítění i národní hrdost.


Jak můžete podpořit projekt Vy?

Osobní účastí při organizaci a zabezpečení akcí

Kalendář našich akcí naleznete na stránkách Československé obce legionářské – pokud by Vás nějaká akce zaujala a rádi byste se na ní aktivně spolupodíleli, kontaktujte nás!

Začleněním vlastní akce do projektu

Pokud máte pocit, že jsme v přehledu našich akcí něco opomněli, rádi přivítáme Vaše nápady!

Sponzorsky

Sponzorské dary máme ošetřeny sponzorskou a darovací smlouvou. V případě peněžitého příspěvku je jeho výše pochopitelně libovolná, a příspěvek může být dle Vašeho přání i na konkrétně vymezený účel či podprojekt. Záleží jen na Vás. Pokud by Vás tato forma pomoci zaujala, můžete si zde stáhnout vzor smlouvy či nás rovnou kontaktovat!

Podporou konkrétní akce projektu

Ať již pořadatelsky, finančně, či dle Vašeho uvážení, uvítáme každou formu Vaší pomoci!

Finančně

Pokud byste chtěli přispět přímo, využijte sbírkového účtu Nadačního fondu Legie 100 č. 107-3040210217/0100. Účet je transparentní, takže příjem Vašeho daru snadno dohledáte!

Stát se partnerem projektu

Pokud by Vás některá z našich akcí v rámci projektu LEGIE 100 či projekt samotný zaujali natolik, že byste se chtěli stát partnerem či patronem, není nic snazšího, než nás kontaktovat.

Zasláním dárcovské SMS

Odešlete SMS ve tvaru DMS LEGIE na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč. Rovněž nám můžete přispívat také pravidelně, a to každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK LEGIE na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka ve výši 30 Kč. Více informací naleznete na www.darcovskasms.cz.


Transparentní účty

Sbírkový i běžný účet Nadačního fondu Legie 100 jsme pro Vás nově ztrasparentnili! Můžete tak bez problémů a online sledovat nejen pohyby, které se na účtech dějí, ale i jejich aktuální zůstatky a historii.

107-3040210217/0100
sbírkový účet Nadačního fondu Legie 100

 

107-1767220257/0100
běžný účet Nadačního fondu legie 100


 

Dárci

Fosfa a.s.

Fosfa a.s.

Petr’s, s.r.o.

Petr’s, s.r.o.

Alca plast, s.r.o.

Alca plast, s.r.o.

Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj

Nováček Libor, PhMr.

Nováček Libor, PhMr.

Městys Moravská Třebová

městys Moravská Třebová

Černík Jaroslav

Černík Jaroslav

obec Babice

obec Babice

město Břeclav

město Břeclav

město Prostějov

město Prostějov

městys Boleradice

městys Boleradice

obec Přibice

obec Přibice

obec Popovice

obec Popovice

obec Vrbice

obec Vrbice

obec Březolupy

obec Březolupy

obec Topolná

obec Topolná

město Kunovice

město Kunovice

obec Prakšice

obec Prakšice

město Pohořelice

město Pohořelice

město Kroměříž

město Kroměříž

město Uherské Hradiště

město Uherské Hradiště

Liberecký kraj

Liberecký kraj

město Žatec

město Žatec

Československá obec legionářská

Čs. obec legionářská

obec Hradčovice

obec Hradčovice

město Uherský Ostroh

město Uherský Ostroh

město Velké Pavlovice

město Velké Pavlovice

obec Kostice

obec Kostice

obec Rakvice

obec Rakvice

město Uherský Brod

město Uherský Brod

Československá obec legionářská

Jednota ČsOL Mladá Boleslav

Duspěva Jan, Mgr.

Duspěva Jan, Mgr.

Holanová Hana

Holanová Hana

Řízení letového provozu ČR, s.p.

Řízení letového provozu ČR, s.p.

Ravenell security, s.r.o.

Ravenell security, s.r.o.

Jandzík Michal

Jandzík Michal

Bartoš Tomáš

Bartoš Tomáš

Krásný Karel

Krásný Karel

Blažková Martina

Blažková Martina

Faltýnek Radomír

Faltýnek Radomír

Borak Mečislav

Borak Mečislav

Balate Miloš

Balate Miloš

Vlková Pavlína

Vlková Pavlína

Kopuletý Milan Ing.

Kopuletý Milan Ing.

Laštuvka Milan

Laštuvka Milan
KVH 43.p.pl. Brno

Hubálek Bohuslav

Hubálek Bohuslav

Krejčí Václav, Mgr.

Krejčí Václav, Mgr.

Broul David

Broul David

Škobrtal Vít

Škobrtal Vít

Kalinčík Viliam

Kalinčík Viliam

obec Starovice

obec Starovice

obec Ivaň

obec Ivaň

obec Hrušky

obec Hrušky

obec Hlohovec

obec Hlohovec

obec Dobré Pole

obec Dobré Pole

obec Diváky

obec Diváky

Machovic Roman

Machovic Roman

Trávníček František

Trávníček František

Janošová Táňa

Janošová Táňa

Polcarová Vladimíra

Polcarová Vladimíra

Spolek přátel Podkarpatské Rusi

Spol.přátel Podkarp. Rusi

obec Strachotín

obec Strachotín

obec Ostrožská Lhota

obec Ostrožská Lhota

Purkrábek Jan

Purkrábek Jan

Čílová Ivana

Čílová Ivana

Bartušek Jan, Ing.

Bartušek Jan, Ing.

Hlavatý Pavel, Bc.

Hlavatý Pavel, Bc.

Štrob Miroslav

Štrob Miroslav

Vítek Bohumil

Vítek Bohumil

Vladimír a Marta Zajícovi

Vladimír a Marta Zajícovi

Tauer Aleš

Tauer Aleš

Československá obec legionářská

Jednota ČsOL Opava

Žatka Milan

Žatka Milan

Zavadil Václav

Zavadil Václav

Maňová Brigita

Maňová Brigita

Kuchař Jiří, Ing.

Kuchař Jiří, Ing.

Vítek Bohumil

Vítek Bohumil

Charfreitag Jiří, DiS.

Charfreitag Jiří, DiS.

Brendlová Lucie

Brendlová Lucie

Opěla Filip a Palová Zuzana

Opěla Filip a Palová Zuzana

Jančar Miroslav

Jančar Miroslav

Zahradníčková Jiřina

Zahradníčková Jiřina

Malůšková Zuzana

Malůšková Zuzana

Miloš P.

Miloš P.

Lapáček Petr

Lapáček Petr

Konár Jiří, Ing.

Konár Jiří, Ing.

Pekárek Jan

Pekárek Jan

Komárek Aleš

Komárek Aleš

Kotek Lukáš

Kotek Lukáš

Urbanová Monika, Bc.

Urbanová Monika, Bc.

Havlíček Rudolf

Havlíček Rudolf

Bambasová Květa

Bambasová Květa

Kalistová Miluška

Kalistová Miluška

Novotný Vladimír

Novotný Vladimír

Novotný Vladimír

Hozlár Petr

Blaho Anton

Blaho Anton

 Aktuality

07.09.2015

Cena agentury
CzechTourism DestinaCze 2015

Cena agentury CzechTourism DestinaCze 2015

Líbí se Vám expozice Legiovlak a chcete ji podpořit v rámci soutěže zajímavých míst a akcí v ČR, které stojí za zhlédnutí? Hlasujete pro ni na webu www.destinace2015.cz Expozici Legiovlak a možnost udělit ji Váš hlas naleznete v kategorii Trendy novinky 2015. Vaším hlasem pomůžete propagaci Legiovlaku i myšlenek legionářů, a my tak budeme zase o kousek blíže našemu cíli. Do soutěže jsme rovněž věnovali cenu pro hlasující - vylosovanému vítězi zapůjčíme uniformu a jeden den se bude moci vžít do kůže posádky Legiovlaku!

28.08.2015

Expozice Legiovlak
v Pardubicích

Expozice Legiovlak v Pardubicích

V pátek 28. srpna 2015 byl Legiovlak po odjezdu z Prahy slavnostně přivítán v Pardubicích. O slavnostní přestřižení pásky se postarali místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR paní Miluše Horská, hejtman Pardubického kraje pan Martin Netolický, primátor Statutárního města Pardubice pan Martin Charvát, předseda Jednoty ČsOL pan František Bobek a člen představenstva spol. ČD a.s. pan Roman Štěrba. Legionářské písně, jako například Hoši od Zborova, a českou státní hymnu přednesla operní pěvkyně Táňa Soto Janošová. Na repliku legionářských vagonů z let 1918–1920 se v Pardubicích můžete podívat až do 13. září na I.B nástupišti hlavního nádraží.

27.08.2015

Úspěšná letní zastávka
Legiovlaku v Praze

Úspěšná letní zastávka Legiovlaku v Praze

Rádi bychom poděkovali všem návštěvníkům, kteří navštívili expozici Legiovlak během letních prázdnin na Nákladovém nádraží Žižkov v Praze. Expozice zde byla umístěna v termínu od 1. 7. 2015 do 26. 8. 2015, a těšila se, obzvláště v posledních dnech letních prázdnin, velké návštěvnosti! Díky Vám, kteří jste repliku legionářského vlaku navštívili, se ve sbírkové pokladničce, umístěné v prodejním vagonu, nashromáždilo 31.176,-Kč. Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na viděnou na další z našich zastávek!

02.06.2015

Rekordy
v Mladé Boleslavi

Rekordy v Mladé Boleslavi!

O úspěšném zahájení poutě Legiovlaku po krajích naší republiky nehovoří jen rekordní návštěvnost z řad veřejnosti a studentů škol, která ve výsledku čítala na 6 000 návštěvníků, ale i obsah sbírkových kasiček, které byly v rámci první zastávky pojízdné expozice v Mladé Boleslavi umístěny. Za pouhých sedm dní se v nich nashromáždilo neuvěřitelných 58.177,-Kč. Výtěžek sbírky putuje na sbírkový účet Nadačního fondu Legie 100 a bude použit na náklady spojené s tímto několikaletým projektem. Všem štědrým dárcům, osádce Legiovlaku i bratrům z Československé obce legionářské Jednota Mladá Boleslav mnohokrát děkujeme!

27.05.2015

Legiovlak
v Mladé Boleslavi!

Legiovlak v Mladé Boleslavi!

První zastávkou Legiovlaku po úterním slavnostním výjezdu z Prahy se stalo Hlavní nádraží v Mladé Boleslavi. Unikátní pojízdná expozice zde byla vystavena do úterý 26. května a co se návštěvnosti týče, trhala rekordy. Legionářský ešalon navštívilo v Mladé Boleslavi za prvních pár dní na 5 000 lidí. Značnou část z návštěvníků tvoří žáci a studenti škol z celého okresu. Více o úspěchu expozice naleznete zde

19.05.2015

Sen ČsOL se stal skutečností - Legiovlak žije!

Sen ČsOL se stal skutečností - Legiovlak žije!

Úterý 19. května 2015 se zapíše zlatým písmem do dějin Československé obce legionářské, která oslaví v těchto dnech své pomyslné 94. narozeniny. Dlouho připravovaný projekt Legiovlak se stal skutečností a souprava 10 zrekonstruovaných vozů se vydala na svou několikaletou spanilou jízdu po naší vlasti. Více o slavnostním zajájení naleznete zde

02.03.2015

Bankovní účty jsou nyní transparentní!

Bankovní účty jsou nyní transparentní!

Sbírkový účet Nadačního fondu Legie 100 i účet běžný jsou nyní transparentní. Od zřízení této služby je tak historie transakcí viditelná i pro Vás! Chcete zjistit, zda jsme Váš finanční příspěvek již obrdželi, či Vás zajímá, jakým způsobem Nadační fond Legie 100 hospodaři a jakou aktivitu podpořil? Navštivte webové stránky Komerční banky, a.s., sekce transparentních účtů. Běžný účet nadačního fondu naleznete zde a sbírkový účet nadačního fondu naleznete zde

04.12.2014

Vyúčtování veřejné sbírky konané na expozici „Legiovlak“

Vyúčtování veřejné sbírky konané na expozici „Legiovlak“

Expozice věnovaná působení čs. legií v Rusku a ovládnutí Transsibiřské magistrály v letech 1918 - 1920 prostřednictvím vojenských ešalonů, legionářských vlaků, probíhala v prostorách NNŽ od 11. – 30. října letošního roku. Nesla příznačný název „Legiovlak“, a naše očekávání předčila nejen celkovým počtem návštěvníků, ale i výslednou sumou, která byla v rámci veřejné sbírky vybrána. Obnos, jenž po skončení expozice obsahovaly na místě umístěné sbírkové pokladničky, činí neuvěřitelných 61.425,- Kč. Veškeré prostředky byly vloženy na sbírkový účet nadačního fondu, a budou použity na plánovanou rekonstrukcí dalších vagonů. Děkujeme Vám!

17.10.2014

Legiovlak v Praze!

Legiovlak v Praze!

Československá obec legionářská dne 11. října 2014 na Nákladovém nádraží Žižkov slavnostně představila repliku legionářského vlaku. Za první týden expozici navštívilo na 8 000 návštěvníků. Přijďte se podívat i Vy! Expozice Legiovlaku, včetně doprovodných výstav, potrvá až do 30. října, a přístupná je denně od 9,00 do 17,00 hodin. Vstupné ZDARMA! Více informací, včetně mapky umístění Legiovlaku, naleznete na stránkách ČsOL.

15.10.2014

Podpořte nás formou DMS

Podpořte nás formou DMS

Vedle dosavadních forem podpory nás nyní můžete podpořit i prostřednictvím dárcovské SMS. Odešlete SMS ve tvaru DMS LEGIE na telefonní číslo 87 777, a obratem Vám přijde potvrzující zpráva o přijetí Vašeho daru. Cena DMS je 30 Kč. Rovněž nám můžete přispívat také pravidelně, a to každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK LEGIE na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka ve výši 30 Kč. Více informací k tomu, jak DMS funguje, naleznete na www.darcovskasms.cz.

24.09.2014

Slavnostní zahájení projektu LEGIE 100

Slavnostní zahájení projektu LEGIE 100

Československá obec legionářská a Nadační fond Legie 100 si Vás dovolují pozvat na rekonstrukci přísahy České družiny, která se uskuteční dne 11. října 2014 od 10,00 hodin na Čestném dvoře Národního památníku na Vítkově. Za doprovodu Armády České republiky a čestných jednotek v historických stejnokrojích si tak připomeneme 100. výročí zahájení československého zahraničního boje za samostatný stát. Slavností událost bude od 13,00 hodin pokračovat na nákladovém nádraží Žižkov, kde bude v rámci oficiálního zahájení peojektu LEGIE 100 slavnostně představen Legiovlak. Pro více informací sledujte stránky ČsOL. Těšíme se na Vás!

23.09.2014

Zřízení služby
DMS

Zřízení služby DMS

S radostí si Vám dovolujeme oznámit, že nám byla schválena žádost o službu dárcovské SMS! Pokud byste tak v budoucnu rádi podpořili Nadační fond Legie 100, který pomáhá s finanční záštitou projektu LEGIE 100 Československé obce legionářské, nebude snazšího způsobu, než využít této cesty podpory a zaslat nám DMSku. Sledujte naše stránky a dozvíte se více!

10.09.2014

Národní pouť
do Francie

Národní pouť do Francie

Projekt LEGIE 100, jehož úkolem je odpovídajícím způsobem oslavit boj československých legií za samostatný stát na bitevních polích první světové války, sílí a získává si čím dál tím větší podporu i u představitelů českého státu. Důkazem je i úspěch legionářské pouti na místa spojená se vznikem a bojem první československé jednotky ve Francii po čas první světové války – roty „Nazdar“. Reportáž z pouťe si můžete přečíst zde.

01.09.2014

Spustili jsme pro Vás
nový web

Obrazek fotogalerie

Spustili jsme pro Vás nový web Nadačního fondu Legie 100, na kterém budete informováni o všech novinkách, projektech nadačního fondu i o samotném projektu Československé obce legionářské "LEGIE 100", který nadační fond pomáhá zaštiťovat. Zároveň bychom zkrze něj rádi poděkovali našim štědrým dárcům, jejichž příspěvků si velmi vážíme.